Binance Coin hồi phục lên tới 125 USD, xu hướng giá tăng chưa dừng lại

Trong vài ngày qua, Bitcoin, Ethereum, Ripple và Binance Coin vẫn còn đang nằm trong xu hướng đi lên mạnh mẽ. Giá BNB đã phá vỡ nhiều rào cản gần các ngưỡng 80 USD và 100 USD.

Giá của altcoin này thậm chí còn nằm ở phía trên ngưỡng 100 USD và đường trung bình chuyển động đơn 100 (biểu đồ 4 giờ). Sự tăng giá gần đây có thêm động lực sau khi đã có một đột phá lên trên kênh giảm dần với kháng cự tại 70 USD trên biểu đồ 4 giờ của cặp giao dịch BNB/USDT. 

Theo TradingView

Cặp giao dịch này thậm chí đã đột phá ngưỡng 120 USD và được giao dịch tại mức cao mới 125 USD. Gần đây, có một đột phá trên một kênh tăng dần với kháng cự gần 120 USD trên biểu đồ. Giá của đồng altcoin này đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực và có khả năng tiếp tục đi lên cao hơn 130 USD. 

Với nhiều lực đẩy hơn có thể đường cho một trưởng ổn định hướng đến các ngưỡng kháng cự 148 USD và 150 USD trong ngắn hạn.

Các đáy hỗ trợ của BNB

Nếu BNB không thể đột phá các ngưỡng 130 USD và 132 USD thì nó có thể bắt đầu một điều chỉnh đi xuống. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là tại 120 USD. Nó cũng gần với ngưỡng thoái lui Fib 23,6% của chuyển động đi lên từ đáy đảo chiều 104 USD lên đỉnh 126 USD. 

Ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên nằm gần 115 USD. Nó vẫn với ngưỡng thoái lui Fib 50% của chuyển động đi lên từ đáy đảo chiều 104 USD lên đỉnh 126 USD. Với bất kỳ sụt giảm nhiều hơn nào cũng có thể dẫn đến giá đi xuống ngưỡng hỗ trợ 100 USD trong những ngày tới. 

Các chỉ báo kỹ thuật:

  • MACD 4 giờ: MACD cho cặp giao dịch BNB/USDT đang có được động lực trong khu vực giá tăng
  • RSI 4 giờ: RSI của cặp giao dịch BNB/USDT hiện đang nằm trên khu vực quá mua
  • Các ngưỡng hỗ trợ chính: 120 USD, 115 USD, và 100 USD
  • Các ngưỡng kháng cự chính: 130 USD, 135 USD và 150 USD
Binance Coin hồi phục lên tới 125 USD, xu hướng giá tăng chưa dừng lại Binance Coin hồi phục lên tới 125 USD, xu hướng giá tăng chưa dừng lại Reviewed by Duy Khiêm on 2/10/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.