Ethereum mắc kẹt dưới ngưỡng 1.825 USD, tại sao SMA 100 rất quan trọng?

Ethereum đã cố gắng thực hiện một đột phá tại ngưỡng kháng cự 1.825 USD nhưng đã thất bại. ETH đã hình thành một đỉnh gần ngưỡng 1.818 USD và gần đây đã bắt đầu đợt sụt giảm mới. 

Trái ngược lại, giá Bitcoin vẫn có thể đột phá ngưỡng 48.000 USD, thậm chí còn được giao dịch tại đỉnh cao mọi thời gian mới gần 48.680 USD. Giá Ether giờ đây đang được giao dịch dưới ngưỡng 1.800 USD, nhưng vẫn còn nằm phía trên đường chuyển động trung bình đơn giản 100 giờ. 

Theo TradingView.com

Nó đã được giao dịch dưới ngưỡng thoái lui Fib 23,6% của đợt di chuyển gần đây từ đáy đảo chiều 1.682 USD lên đỉnh 1.818 USD. Một hỗ trợ tức thời nằm gần ngưỡng 1.750 USD. Cũng có một đường xu hướng giá tăng lớn đang hình thành với hỗ trợ gần 1.755 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp giao dịch ETH/USD.

Ở phía đi lên, giá ETH đang đối mặt với nhiều cản trở, bắt đầu với ngưỡng 1.800 USD. Ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo nằm gần 1.825 USD. Một đóng cửa phía trên ngưỡng 1.825 USD và một dịch chuyển theo sau lên trên ngưỡng 1.830 USD có thể khởi đầu cho một tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong trường hợp trên, giá có thể hướng tới cột mốc 1.880 USD.

Các đáy hỗ trợ của ETH

Nếu Ethereum không thể đột phá các ngưỡng kháng cự 1.800 USD và 1.825 USD thì nó có thể tiếp tục đi xuống. Ở phía giảm giá, ngưỡng hỗ trợ lớn đầu tiên nằm gần 1.750 USD và đường xu hướng. 

Ngưỡng hỗ trợ chính nằm tại khu vực 1.735 USD và đường trung bình chuyển động đơn giản 100 giờ. Nó nằm gần với ngưỡng thoái lúi Fib 61,8% của đợt di chuyển từ đáy đảo chiều 1.682 USD lên đỉnh 1.818 USD. Một đóng cửa dưới đường SMA 100 giờ có thể thúc đẩy giá giảm xuống ngưỡng hỗ trợ 1.680 USD, thậm chí là 1.650 USD. 

Các chỉ báo kỹ thuật:

  • MACD hàng giờ: MACD cho cặp giao dịch ETH/USD đang dần có được động lực trong khu vực giá giảm
  • RSI hàng giờ: RSI cho cặp giao dịch ETH/USD đang nằm phía dưới ngưỡng 50
  • Ngưỡng hỗ trợ chính: 1.735 USD
  • Ngưỡng kháng cự chính: 1.800 USD


Ethereum mắc kẹt dưới ngưỡng 1.825 USD, tại sao SMA 100 rất quan trọng? Ethereum mắc kẹt dưới ngưỡng 1.825 USD, tại sao SMA 100 rất quan trọng? Reviewed by Duy Khiêm on 2/12/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.