Ethereum vẫn mạnh, có thể test ngưỡng giá 2.000 USD

Tuần này, Bitcoin và Ethereum đã chứng kiến những tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua các kháng cự 1.700 USD và 45.000 USD tương ứng. ETH được giao dịch ở mức cao mọi thời gian mới tại 1.870 USD trước khi bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. 

Giá của đồng altcoin quan trọng này khi đó đã lần lượt giảm xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD và 1.780 USD. Tuy nhiên, thị trường bò vẫn rất tích cực trên ngưỡng 1.750 USD. Một đáy thấp đã được hình thành gần 1.761 USD và giá hiện nay đang củng cố chắc chắn trên đường trung bình chuyển động đơn giản 100 (biểu đồ 4 giờ).

ETH đang thử lại ngưỡng kháng cự 1.820 USD. Nó nằm gần với ngưỡng thoái lui Fib 50% của đợt thoái lui gần đây từ đỉnh 1.870 USD xuống đáy 1.761 USD. Cũng có một đường xu hướng giá tăng quan trọng đang hình thành với hỗ trợ gần 1.800 USD trên biểu đồ 4 giờ của cặp giao dịch ETH/USD.

Theo TradingView

Ở phía đi lên, ngưỡng kháng cự chính nằm gần 1.840 USD. Ngưỡng thoái lui Fib 61,8% của điều chỉnh gần đây từ đỉnh 1.870 USD xuống đáy 1.761 USD có thể cũng đóng vai trò như một kháng cự.

Kháng cự quan trọng tiếp theo nằm gần đỉnh 1.870 USD. Một đột phá lên trên các ngưỡng 1.850 USD và 1.870 USD có khả năng sẽ mở ra cánh cửa của một tăng trưởng ổn định. Mục tiêu tiếp theo của phe bò trong ngắn hạn có thể là ở mốc 2.000 USD. 

Các đáy hỗ trợ của ETH

Nếu Ethereum không thể phá vỡ lên trên 1.850 USD thì nó có thể điều chỉnh giảm xuống thấp. Ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên ở phía giảm nằm gần hỗ trợ của đường xu hướng tại 1.800 USD. 

Một phá vỡ xuống dưới đường xu hướng này có thể dự báo cho sụt giảm sâu hơn xuống dưới đáy 1.761 USD. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 1.640 USD hoặc đường trung bình chuyển động 100 (biểu đồ 4 giờ).

Các chỉ báo kỹ thuật

  • MACD 4 giờ: MACD cho cặp giao dịch ETH/USD đang dần mất đi động lực trong khu vực giá giảm
  • RSI 4 giờ: RSI cho cặp giao dịch ETH/USD vẫn nằm ổn định trên ngưỡng 50 
  • Ngưỡng hỗ trợ chính: 1.800 USD
  • Ngưỡng kháng cự chính: 1.870 USD


Ethereum vẫn mạnh, có thể test ngưỡng giá 2.000 USD Ethereum vẫn mạnh, có thể test ngưỡng giá 2.000 USD Reviewed by Duy Khiêm on 2/14/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.