Phân tích Bitcoin: Củng cố trên 50.000 USD, đối mặt kháng cự tại 52.000 USD

Sau khi bứt phá rõ ràng trên mức 48.000 USD, Bitcoin đã phục hồi thêm trên 49.000 USD. BTC dường như đang hình thành một cơ sở hỗ trợ trên mức 48.000 USD, nhưng nó vẫn nằm dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá hiện đang giao dịch cao hơn mức thoái lui Fib 23,6% của sóng giảm từ đỉnh đảo chiều 58.400 USD xuống đáy đảo chiều 45.000 USD. Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 49.500 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Giá Bitcoin hiện đang củng cố trên mức 50.000 USD. Tuy nhiên, phân tích Bitcoin cho thấy, có một số rào cản quan trọng đang chờ đợi ở phía tăng gần mức 51.500 USDvà 52.000 USD.

Theo TradingView

Mức thoái lui Fib 50% của sóng giảm từ đỉnh đảo chiều 58.400 USD đến đáy đảo chiều 45.000 USD cũng nằm gần mức 51.000 USD, đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự lớn. Mức kháng cự chính vẫn là 52.000 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Phân tích Bitcoin cho thấy, cần phải có sự bứt phá rõ ràng trên mức kháng cự 51.600 USD và 52.000 USD để có nhiều đà tăng hơn trong thời gian tới. Mức kháng cự lớn tiếp theo trên mức 52.000 USD có thể gần mức 55.000 USD.

Những đáy BTC có thể xảy ra

Nếu Bitcoin không thể tiếp tục đi lên cao hơn trên các mức kháng cự 51.500 USD và 52.000 USD, một sự sụt giảm khác có thể xảy ra. Hỗ trợ ban đầu về phía giảm điểm là gần mức 49.500 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần vùng 48.000 USD. Nếu có sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ 48.000 USD, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ 45.000 đô la trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD hàng giờ: MACD đang dần lấy đà trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối): RSI cho BTC/USD đã trở lại trên mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính: 49.500 USD, tiếp theo là 48.000 USD
  • Các mức kháng cự chính: 51.600 USD, 52.000 USD và 55.000 USD.

Theo Newsbtc

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn