USDtz được phép thực hiện các giao dịch stablecoin ẩn danh trên Tezos

zkChannels - một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 từ Bolt Labs được xây dựng trên Tezos, sẽ cho phép các giao dịch riêng tư đối với USDtz và toàn bộ gia đình token StableTez.

Điều này có nghĩa là USDtz sẽ trở thành stablecoin đầu tiên cho phép các giao dịch riêng tư thông qua việc sử dụng zkChannels và các sửa đổi về quyền riêng tư trên chuỗi.

Haven Protocol, một giao thức dựa trên Monero là giao thức thức đầu tiên cho phép các giao dịch riêng tư đối với stablecoin. USDtz sẽ là token đầu tiên được phép thông qua zkChannels và sự giúp đỡ của một nâng cấp sửa đổi quyền riêng tư trên chuỗi đối với giao thức hiện có. 

zkChannels là một giải pháp Layer 2 của Bolt Labs dành cho Tezos mà cho phép thực hiện các giao dịch riêng tư.

Trong vài ngày nữa, nâng cấp EDO sẽ đi vào hoạt động. Điều này sẽ mang lại một nhóm các tính năng mới riêng biệt cho blockchain Tezos. Một trong những tính năng này là các hợp đồng thông minh giờ đây có thể tích hợp các tính năng riêng tư. 

Và trước khi EDO đi vào hoạt động, thì một trong những trường hợp sử dụng đầu tiên của nó là giao dịch ẩn danh qua zkChannels. Giải pháp mở rộng lớp 2 này cho phép các giao dịch có thể mở rộng, trên chuỗi và duy trì ẩn danh giữa các khách hàng và đại lý. 

zkChannels đã thực hiện cách tiếp cận ưu tiên tính riêng tư trong việc xây dựng một giải pháp dựa trên blockchain cho mọi tiêu dùng hàng ngày. 

"Sơ đồ chữ ký có thể ngẫu nhiên hóa của chúng tôi được dựa trên Pointcheval-Sanders (PS) và được khởi tạo trên BLS12-381 mà được ứng dụng trên Edonet. zkChannels sẽ được triển khai trên Tezos một khi EDO đi vào hoạt động trên mạng chính."


USDtz là stablecoin đầu tiên thực hiện giao dịch ẩn danh qua zkChannels

zkChannels cũng sẽ được tích hợp cho các giao dịch bằng USDtz và toàn bộ chuỗi các token tài sản StableTez. USDtz sẽ là stablecoin đầu tiên mà cho phép thực hiện các giao dịch ẩn danh thông qua sự giúp đỡ của zkChannels và các điều chỉnh riêng tư trên chuỗi. 

Thông qua StableTez, người sử dụng cũng sẽ có thể gửi các giao dịch riêng tư cho wrapped BTC, ETH và sẽ sớm có với cả Euro và vàng. Đây chỉ là một cái nhìn sơ lược về những gì các ứng dụng dựa trên Tezos có thể mang lại trong tương lai.


USDtz được phép thực hiện các giao dịch stablecoin ẩn danh trên Tezos USDtz được phép thực hiện các giao dịch stablecoin ẩn danh trên Tezos Reviewed by Duy Khiêm on 2/13/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.