Bitcoin trở lại trên 50.000 USD, 55.000 USD có thể là điểm đến tiếp theo

Sau khi đóng cửa trên mức kháng cự 48.000 USD, Bitcoin đã có thể đạt được sức mạnh trên mức kháng cự chính 50.000 USD. BTC thậm chí đã vượt qua mức 51.500 USD và tăng vọt lên trên mức 52.000 USD. 

Bitcoin đã được giao dịch lên mức cao hàng tháng mới gần 52.650 USD và ổn định phía trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó hiện đang giao dịch trong vùng tích cực trên mức hỗ trợ 50.000 USD và 50.500 USD. Đã có một sự điều chỉnh nhỏ gần đây dưới mức 51.000 USD.

Giá được giao dịch dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp 47.102 USD lên mức cao nhất 52.648 USD. Tuy nhiên, phe bò đã hoạt động tích cực gần các mức 50.000 USD và 49.500 USD.

Theo TradingView

Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng chính hình thành với hỗ trợ gần $ 49,800 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Bitcoin cũng duy trì tốt trên mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 47.102 USD lên mức cao nhất 52.648 USD.

Nó hiện đang giao dịch trên 51.000 USD và đang kiểm tra đường xu hướng giảm giá đang kết nối ở mức 51.500 USD. Việc bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng có thể mở ra cánh cửa cho việc di chuyển tới các mức 52.500 USD và 53.200 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo nằm gần mức 55,000 USD.

Các hỗ trợ đáy

Nếu bitcoin không tiếp tục cao hơn mức kháng cự 52.000 USD và 52.500 USD, thì có thể sẽ có một sự sụt giảm nhỏ. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên về phía giảm là gần mức 50.500 USD.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 50.000 USD và đường xu hướng. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống bên dưới hỗ trợ của đường xu hướng, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ 48.000 USD và đường SMA 100 giờ.

Các chỉ báo kỹ thuật

  • MACD theo giờ:  MACD hiện đang lấy đà trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối): Chỉ số RSI cho BTC / USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính: 50.500 USD, tiếp theo là 50.000 USD. 
  • Các mức kháng cự chính: 51.500 USD, 52.000 USD và 53.200 USD.

Theo Newsbtc

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
BuyBitcoinswithCreditCard