ETC Group sắp ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi Ethereum (ETP) trên Xetra của Deutsche Borse

Công ty đầu tư tiền điện tử ETC Group sẽ ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi Ethereum (ETP) trên Xetra của Deutsche Borse vào ngày mai, với ZETH là mã sản phẩm. Đây sẽ là sản phẩm đầu tư tiền điện tử thứ hai của nó, theo sau ETP từ Bitcoin ETP, theo thông tin decrypt. 

Một sản phẩm được trao đổi là một chứng khoán có thể được giao dịch, trong đó giá trị của nó phụ thuộc vào một chứng khoán cơ bản. Trong trường hợp này, ETP Ethereum sẽ bám theo giá của Ethereum, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với giá tiền điện tử biến động này mà không cần phải tự mua.

Công ty đã ra mắt ETP Bitcoin vào tháng 6 năm 2020. Kể từ đó, tài sản dưới quyền quản lý của nó đã tăng lên 1 tỷ USD. Theo thông báo, ETP Bitcoin của Tập đoàn ETC là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trong số các ghi chú giao dịch trao đổi được niêm yết trên Xetra trong nửa cuối năm 2020.

Xetra là một địa điểm giao dịch ở Frankfurt, Đức, được điều hành bởi sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt. Theo Xetra, hơn 90% giao dịch cổ phiếu ở Đức được thực hiện thông qua thị trường này, cùng với 30% giao dịch trong các quỹ trao đổi (ETF), tương tự như ETP.


Các nhà đầu tư tổ chức và Ethereum

Ethereum là tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Nơi Bitcoin tập trung hoàn toàn vào các giao dịch, Ethereum được thiết kế như một nền tảng hợp đồng thông minh, cho phép các token và ứng dụng phi tập trung (dapps) được xây dựng trên đó.

Đầu tư của tổ chức vào Ethereum vẫn thấp hơn so với Bitcoin, thể hiện qua việc đầu tư theo tỷ lệ vào quỹ tín thác tiền điện tử khác nhau của nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale, nhưng nó đang tăng lên.

Lượng nắm giữ Ethereum của Grayscale — thay mặt cho các nhà đầu tư tổ chức - đã tăng từ 2,9 triệu ETH (4,8 tỷ USD) vào đầu tháng 2 lên 3,1 triệu ETH (5,2 tỷ USD) vào ngày hôm nay.

ETC Group sắp ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi Ethereum (ETP) trên Xetra của Deutsche Borse ETC Group sắp ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi Ethereum (ETP) trên Xetra của Deutsche Borse Reviewed by Duy Khiêm on 3/08/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.