Tezos có nguồn cấp dữ liệu mới qua tích hợp với Wolfram Blockchain Labs

Wolfram Blockchain Labs, bộ phận tập trung vào tiền điện tử của nhà cung cấp công cụ máy tính phổ biến Wolfram Alpha, đang bổ sung hỗ trợ cho Tezos trên nền tảng của mình, cung cấp giao diện hai chiều với blockchain.

Được công bố vào thứ Hai, việc tích hợp bổ sung này hỗ trợ cho dữ liệu chuỗi khối Tezos trong Ngôn ngữ Wolfram, cho phép các nhà phát triển lấy dữ liệu phân tích từ chuỗi khối. Ngôn ngữ này chuyên về các truy vấn thống kê nâng cao, phân tích hoạt động của hợp đồng thông minh. Việc tích hợp chủ yếu nhằm mục đích dễ dàng triển khai các hợp đồng thông minh trên Tezos.

Ngoài ra, Wolfram Blockchain đã phát triển một nguồn cấp dữ liệu cho Tezos mà sẽ cung cấp các hợp đồng thông minh của nó với dữ liệu có sẵn từ Wolfram Alpha. Dữ liệu cũng bao gồm việc định giá tài sản, một trong những trường hợp sử dụng chính của oracles ngày nay. Điều này sẽ làm cho Wolfram trở thành nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu thứ ba trên mạng này, sau Chainlink và Harbinger, một giải pháp gốc của Tezos.

Wolfram Blockchain đã hợp tác với TQ Tezos, một trong những công ty phát triển hệ sinh thái của Tezos, cho việc tích hợp. Công ty cho biết các hợp đồng nguồn cấp dữ liệu đã được chính thức xác minh thông qua khuôn khổ Mi-Cho-Coq do Nomadic Labs phát triển. Xác minh chính thức cho phép tạo ra một bằng chứng toán học đảm bảo rằng một chương trình nhất định hoạt động chính xác. Tezos đang đặc biệt tập trung vào việc làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn, chia sẻ trọng tâm với Cardano, một dự án khác được hỗ trợ bởi Wolfram Blockchain.

Gần đây, Tezos đã thực hiện một số động thái nhằm thu hút các nhà phát triển hợp đồng thông minh và các dự án tài chính phi tập trung. Vào tháng 11 năm 2020, việc nâng cấp mạng lưới đã giảm 75% phí giao dịch.

Tích hợp Wolfram thêm một thành phần quan trọng vào bộ công cụ của nhà phát triển hợp đồng thông minh, giúp đơn giản hóa việc phân tích cho các hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, việc tích hợp vẫn ở giai đoạn đầu và có một bộ tính năng tương đối cơ bản. Giám đốc điều hành của Wolfram Blockchain, Jon Woodard, cho biết:

“Chúng tôi có kế hoạch mở rộng những khả năng này trong một số lĩnh vực chính trong hệ sinh thái Tezos: phân tích, cung cấp dữ kiện tính toán và thông tin giáo dục về blockchain.”

Wolfram Blockchain Labs cũng đang khám phá khả năng trở thành một "Baker" của Tezos, thuật ngữ của nó dành cho các nhà phân phối. Blockchain này là một trong những chuỗi khối lớn nhất tính theo số vốn bị khóa trong stake. 

Theo Cointelegraph

Tezos có nguồn cấp dữ liệu mới qua tích hợp với Wolfram Blockchain Labs Tezos có nguồn cấp dữ liệu mới qua tích hợp với Wolfram Blockchain Labs Reviewed by Duy Khiêm on 3/02/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.