Concordium ra mắt sáng kiến ​​DevX để thúc đẩy hệ sinh thái Rust

Concordium, một blockchain cho phép giải pháp tích hợp để quản lý danh tính ở cấp độ giao thức và bằng chứng không có kiến ​​thức, gần đây đã công bố sáng kiến ​​DevX mới của mình. Điều này sẽ hỗ trợ các nhà phát triển muốn phát triển trong hệ sinh thái Rust. Sáng kiến ​​này được thúc đẩy bởi việc phát hành nền tảng Hợp đồng thông minh Rust của Concordium.

Để đạt được mục tiêu của mình, sáng kiến ​​DevX sẽ cung cấp một nền tảng web, đóng góp mã mà sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái Rust và tổ chức hội thảo, hackathons, game jams và các buổi gặp mặt để giúp mọi người tìm hiểu về Rust. Là một phần của việc này, mục tiêu là tạo ra một cuộc đối thoại năng động và thiết thực với cộng đồng Rust bắt nguồn từ triết lý có đi có lại như một nguyên tắc.

Có đi có lại như một nguyên tắc không có nghĩa là trao đổi. Sáng kiến ​​DevX tìm cách trở thành một phần của cộng đồng Rust bằng cách sắp xếp phù hợp với mục tiêu trao quyền cốt lõi của ngôn ngữ. 

"Sáng kiến ​​DevX nhằm mục đích trở thành một phần của cộng đồng Rust bằng cách phù hợp với mục tiêu cốt lõi của ngôn ngữ là trao quyền. Chúng tôi khẳng định rằng để “nhận được”, trước tiên bạn phải “cho đi” trước. Concordium mong muốn củng cố cộng đồng Rust và hỗ trợ sự phát triển và áp dụng ngôn ngữ lập trình, đây cũng là một phần trong thành công thương mại của Concordium. Sáng kiến ​​DevX từ Concordium muốn cung cấp cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển của mình một cơ hội để đóng góp cho cộng đồng Rust ngoài lợi ích thương mại, trong khi tiếp cận với các nhà phát triển Rust."

Cuối cùng, Concordium nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách phổ biến giữa không gian blockchain và các nhà phát triển “thông thường”. Để “cống hiến một thứ gì đó”, mục tiêu là tạo ra những đóng góp nhất quán, có thể quản lý được, có tác động tích cực đến hệ sinh thái Rust. Nhóm Concordium cho biết: “Mục tiêu sẽ là tạo ra những đóng góp có ý nghĩa ở những nơi chúng tôi có thế mạnh.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Giáo sư Bas Spitters và nhóm của ông từ COBRA sẽ tham gia vào hệ sinh thái Rust, đặc biệt là trong lĩnh vực xác minh chính thức. Ngoài ra, các đóng góp sẽ được thực hiện trong các lĩnh vực: Nghiên cứu về việc tạo ra mã mật mã bảo mật cao, cho dự án Hacspec, chia sẻ các chi tiết của ConCert và một khuôn khổ để xác minh chính thức các hợp đồng thông minh.

Trong vài tháng tới, một lộ trình chi tiết sẽ được phát hành, với tất cả các hội thảo và hackathons để giúp mọi người biết về Rust. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Concordium cũng đã công bố kế hoạch cho một kênh YouTube với các hướng dẫn về Rust và ghi âm các cuộc họp của Nhóm sở thích Rust.

Nền tảng web dành cho nhà phát triển này nhằm “đóng vai trò là cơ sở cuối cùng cho các nhà phát triển” tìm kiếm các công cụ và tài nguyên như trình mô phỏng để phát triển các hợp đồng thông minh trong Rust, cũng như cung cấp một chương trình tài trợ để tài trợ và hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái Rust và giới thiệu các dự án trên Concordium.

Concordium ra mắt sáng kiến ​​DevX để thúc đẩy hệ sinh thái Rust Concordium ra mắt sáng kiến ​​DevX để thúc đẩy hệ sinh thái Rust Reviewed by Duy Khiêm on 4/06/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.