Bitcoin giành lại SMA 100, đây là lý do tại sao BTC có thể tăng trên 58.000 USD

Bitcoin vẫn được đặt giá cao trên vùng hỗ trợ 54.000 USD. Do đó, BTC bắt đầu đợt tăng mới trên các mức kháng cự 55.500 USD và 56.000 USD.

Đã có sự bứt phá rõ ràng phía trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 54.850 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền này thậm chí còn leo lên trên mức 57.000 USD và nó đã ổn định rất tốt trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Nó đã kiểm tra vùng kháng cự 58.000 USD và một mức cao đã được hình thành gần 57.994 USD. Giá hiện đang điều chỉnh thấp hơn và giao dịch dưới 57.500 USD. Đồng coin này đang kiểm tra mức thoái lui Fib 23,6% của làn sóng gần đây từ mức thấp 52.957 USD lên mức cao 57.994 USD.

Theo TradingView

Cũng có một kênh giảm giá hoặc một cờ tăng giá hình thành với hỗ trợ gần 56.600 USD trên cùng một biểu đồ. Đường trung bình động đơn giản 100 giờ cũng gần hỗ trợ kênh.

Ở phía tăng điểm, giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần đường xu hướng của kênh ở mức 57.600 USD. Nếu có sự bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng, giá bitcoin có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 58.000 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo nằm tại 60.000 USD.

Sụt giảm mới cho BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự 57.600 USD hoặc 58.000 USD, nó có thể bắt đầu một đợt sụt giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm giá là gần mức 56.600 USD và vùng kênh.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần mức 56.250 USD, dưới mức giá đó, BTC có thể kiểm tra 55.500 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của làn sóng gần đây từ mức dao động thấp nhất 52.957 USD lên mức cao 57.994 USD.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ - MACD đang cho tín hiệu tích cực và nó có thể đi lên trong vùng giá tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính - 56.600 USD, tiếp theo là 55.500 USD.
  • Các mức kháng cự chính - 57.600 USD, 58.000 USD và 60.000 USD.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
BuyBitcoinswithCreditCard