Bitcoin kéo dài sụt giảm, 30.000 USD giữ vai trò quan trọng cho xu hướng tiếp theo

Bitcoin vẫn ở trong vùng giảm giá dưới vùng hỗ trợ 35.500 USD và kéo dài sự sụt giảm của nó. BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ 33.500 USD và ổn định dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ.


Giá thậm chí còn giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 32.000 USD. Mức thấp được hình thành gần 31.065 USD trước khi giá bắt đầu điều chỉnh tăng. Đã có sự bứt phá trên mức 32.000 USD và 32.500 USD. Giá đã leo lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 36.820 USD xuống mức thấp nhất 31.065 USD.

Tuy nhiên, giá đang đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 34.000 USD. Có vẻ như mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 36.820 USD xuống mức thấp 31.065 USD đang đóng vai trò là một rào cản.

BTC/USD. Theo TradingView

Cũng có một kênh tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần 32.300 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần 33.500 USD. Mức kháng cự chính nằm gần vùng 34.000 USD, trên đó giá có thể kiểm tra đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Trong trường hợp BTC không thể vượt qua kháng cự

Nếu Bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự 34.000 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 32.500 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 32.300 USD và đường xu hướng của kênh. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới mức hỗ trợ của kênh, giá có thể giảm xuống 31.000 USD. Hỗ trợ chính là gần mức 30.000 USD. Nếu phe bò không bảo vệ được vùng hỗ trợ 30.000 USD, sẽ có nguy cơ giảm mạnh.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ: MACD đang dần tăng tốc trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối): RSI cho BTC / USD hiện đang ở dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính: 32.300 USD, tiếp theo là 31.000 USD.
  • Các mức kháng cự chính: 33.500 USD, 34.000 USD và 35.000 USD.

Bitcoin kéo dài sụt giảm, 30.000 USD giữ vai trò quan trọng cho xu hướng tiếp theo Bitcoin kéo dài sụt giảm, 30.000 USD giữ vai trò quan trọng cho xu hướng tiếp theo Reviewed by Duy Khiêm on 6/09/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.