Ethereum có dấu hiệu phục hồi, đối mặt kháng cự mạnh gần 2.500 USD

Ethereum đã không thể duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng 2.550 USD và đã kéo dài sự sụt giảm của nó. ETH đã giao dịch dưới mức hỗ trợ 2.440 USD và 2.400 USD.

Nó thậm chí đã phá vỡ mức 2.350 USD và ổn định dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức thấp được hình thành gần 2.313 USD và giá hiện đang điều chỉnh cao hơn. Nó đã phá vỡ mức kháng cự 2.400 USD. Ether cũng đã leo lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 2.850 USD xuống mức thấp 2.313 USD.

Tuy nhiên, giá hiện đang đối mặt với mức kháng cự mạnh gần 2.500 USD. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần 2.480 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

ETH/USD. Theo TradingView

Có vẻ như ether có khả năng hình thành mô hình vai đầu vai nghịch đảo với mức kháng cự gần 2.550 USD. Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 2.850 USD xuống mức thấp 2.313 USD cũng gần mức 2.580 USD.

Nếu có sự bứt phá rõ ràng trên đường xu hướng và tiếp theo là trên 2.550 USD, giá có thể bắt đầu tăng mạnh trong thời gian tới. Mức kháng cự lớn tiếp theo có thể là 2.640 USD.

Trường hợp ETH không thể vượt qua kháng cự


Nếu Ethereum không thể vượt qua các mức kháng cự 2.500 USD và 2.550 USD, nó có thể kéo dài sự suy giảm của mình. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 2.400 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 2.350 USD. Việc sụt giảm xuống dưới 2.350 USD và mức thấp gần đây có thể đẩy nhanh các khoản lỗ. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 2.220 USD hoặc 2.200 USD.

Chỉ báo kỹ thuật
  • MACD hàng giờ: MACD cho ETH / USD đang dần tăng tốc trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ: RSI cho ETH / USD hiện đang tiến gần đến mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính: 2.350 USD
  • Mức kháng cự chính: 2.550 USD
Ethereum có dấu hiệu phục hồi, đối mặt kháng cự mạnh gần 2.500 USD Ethereum có dấu hiệu phục hồi, đối mặt kháng cự mạnh gần 2.500 USD Reviewed by Duy Khiêm on 6/09/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.