Ethereum (ETH) điều chỉnh thấp hơn, tại sao SMA 100 có thể kích một đợt đi lên mới

Hôm qua, ethereum bắt đầu tăng mới trên vùng kháng cự 2.650 USD. ETH đã tăng tốc trên mức 2.700 USD và 2.750 USD. Cũng đã có sự bứt phá trên mức 2.800 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Tuy nhiên, giá không thể tiếp tục cao hơn 2.900 USD. Đỉnh giá đã được hình thành gần 2.886 USD và giá gần đây đã bắt đầu một đợt giảm mới. Đã có sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 2.800 USD. Giá Ether thậm chí còn giao dịch dưới mức thoái lui Fib 23,6% của đợt tăng từ mức thấp 2.530 USD lên mức cao 2.996 USD.

Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn với hỗ trợ gần 2.750 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Cặp tiền hiện đang kiểm tra mức thoái lui Fib 50% của động thái tăng từ mức thấp 2.530 USD lên mức cao 2.996 USD.


ETH/USD. Theo TradingView

Nó cũng đang giữ mức hỗ trợ 2.700 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức 2.780 USD và 2.800 USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 2.850 USD.

Mức kháng cự đột phá chính hiện đang hình thành gần mức 2.900 USD. Việc đóng cửa trên mức 2.900 USD rất có thể sẽ dẫn đến kiểm tra mức cản 3.000 USD trong thời gian tới.

Trường hợp Ethereum không vượt qua được kháng cự


Nếu Ethereum không thể vượt qua các mức kháng cự 2.800 USD và 2.850 USD, nó có thể kéo dài sự suy giảm của mình. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 2.700 USD.

Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức 2.680 USD và đường SMA 100 giờ. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới 2.680 USD và 2.650 USD có thể mở ra cánh cửa cho một sự sụt giảm lớn hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá ether có thể quay trở lại mức 2.500 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ: MACD cho ETH / USD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm giá.
  • RSI hàng giờ: RSI cho ETH / USD hiện đang ở dưới mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính: 2.650 USD
  • Mức kháng cự chính: 2.850 USD

Ethereum (ETH) điều chỉnh thấp hơn, tại sao SMA 100 có thể kích một đợt đi lên mới Ethereum (ETH) điều chỉnh thấp hơn, tại sao SMA 100 có thể kích một đợt đi lên mới Reviewed by Duy Khiêm on 6/04/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.