Doanh thu của thợ đào Bitcoin và Ethereum tháng 6 đều thấp so với tháng 5

So với tháng 5, doanh thu của các thợ đào Bitcoin Ethereum đã giảm mạnh. Doanh thu khai thác Bitcoin trong tháng 6 đã giảm 42% và đối với Ethereum là 53%. Sự sụt giảm được tạo ra bởi việc giảm hashrate trong cả hai mạng.

Mặc dù tình hình có vẻ không mấy khả quan, doanh thu hiện tại từ việc khai thác cho các mạng vẫn cao hơn giá trị được ghi nhận vào tháng 12 năm 2020. Tháng trước đối với Bitcoin, các thợ đào đã có thể tích lũy doanh thu hơn 839 triệu đô la so với 1,45 triệu đô la của tháng 5. .

Doanh thu của thợ đào phụ thuộc vào hoạt động đang diễn ra trong chuỗi khối được đề cập. Nếu hoạt động thấp, các thợ đào có ít công việc hơn để làm, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh thu của họ và ngược lại. Vì độ khó trong Bitcoin và hashrate đã giảm gần 50%, các giá trị thấp hơn dẫn đến việc tạo ra doanh thu cho thợ đào cũng ở một phạm vi thấp.

Tương tự, phí giao dịch trên cả hai mạng đều đang ở phía giảm. Phí giao dịch bitcoin đã giảm từ chín phần trăm xuống còn năm phần trăm trong tháng này, với ETH đang ở mức thấp nhất trong sáu tháng. Hoạt động trên chuỗi cũng không được khuyến khích vì cả hai mạng đều chứng kiến ​​những con số chỉ được thấy vào năm trước.

[ads-post]

Tai ương của thợ đào ETH

Ethereum là một nền tảng đắt hơn nhiều so với Bitcoin. Về bản chất, sự sụt giảm số liệu trên mạng tồi tệ hơn. Ví dụ, doanh thu của thợ đào trên ETH đã giảm từ 2,35 tỷ đô la vào tháng trước xuống còn 1,1 triệu đô la vào tháng 6.

Các giao dịch trực tuyến và phí gas trên tiền điện tử lớn thứ hai chiếm 166 triệu đô la trong tổng doanh thu. Do ảnh hưởng của BTC so với các altcoin khác, sự thay đổi tiêu cực của Ethereum có thể gần như là không thể.

Mạng do Vitalik Buterin lãnh đạo đang chuẩn bị khởi chạy ETH 2.0 sẽ chuyển mạng từ giao thức bằng chứng công việc sang đồng thuận bằng chứng cổ phần. Các thợ đào có thể thoát khỏi thị trường hoặc chuyển sự chú ý sang các altcoin khác.

Doanh thu của thợ đào Bitcoin và Ethereum tháng 6 đều thấp so với tháng 5 Doanh thu của thợ đào Bitcoin và Ethereum tháng 6 đều thấp so với tháng 5 Reviewed by Anh Dũng on 7/02/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.