Bitcoin và Ethereum củng cố, LUNA và BNB đạt được động lực

Giá Bitcoin đã kéo dài mức tăng lên 50.500 USD, nhưng sau đó nó phải đối mặt với những trở ngại. Kết quả là BTC đã bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới 50.000 USD. Hiện tại, BTC đang hợp nhất mức tăng trên 49.000 USD và có thể mở rộng giảm xuống 48.200 USD trong thời gian tới.

Tương tự, hầu hết các altcoin chính đang củng cố mức tăng. ETH đã kiểm tra 3.380 USD trước khi điều chỉnh một vài điểm. XRP đã không vượt qua được 1,30 USD và nó đã điều chỉnh xuống dưới 1,25 USD. ADA vẫn tăng và hiện đang củng cố gần 2,85 USD.

Tổng vốn hóa thị trường

Theo TradingView

Giá bitcoin

Sau khi kiểm tra 50.500 USD, giá bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm. BTC đã giao dịch dưới mức 50.000 USD và 49.500 USD. Nó hiện đang củng cố trên 49.000 USD. Nếu có thêm lỗ, giá có thể kiểm tra 48.500 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 48.200 USD, dưới ngưỡng này có nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh giảm mạnh.

Mặt khác, mức kháng cự ban đầu là gần vùng 50.000 USD. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần 50.500 USD, trên đó giá có thể kiểm tra 51.200 USD.

[ads-post]

Giá Ethereum

Giá Ethereum đã tăng lên trên mức 3.350 USD, nhưng nó không thể kiểm tra được 3.420 USD. Mức cao được hình thành gần 3.380 USD trước khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm. Nó hiện đang củng cố gần 3.300 USD. Nếu có nhiều sụt giảm hơn, giá có thể kiểm tra mức 3.250 USD.

Rào cản ngay lập tức đối với phe bò là gần mức 3.350 USD. Mức kháng cự chính ở phía tăng vẫn ở gần mức 3.420 USD, trên đó giá có thể kiểm tra 3.500 USD.

Giá ADA, LTC, DOGE và XRP

Cardano (ADA) vẫn tăng trên mức 2,65 USD và 2,70 USD. ADA thậm chí đã vượt qua mức 2,90 USD, nhưng nó không thể xóa được rào cản 3,00 USD. Nó hiện đang củng cố gần 2,80 USD, dưới mức đó nó có thể điều chỉnh thấp hơn về mức 2,65 USD.

Litecoin (LTC) đã tăng vọt trên mức 190 USD, nhưng nó phải đối mặt với những người bán gần USD 192. Hiện nó đang giao dịch trong phạm vi gần mức 185 USD. Mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần 180 USD, dưới mức đó phe gấu có thể hướng tới việc kiểm tra mức 170 USD. Ở chiều ngược lại, những con gấu có thể bảo vệ 192 USD và 195 USD.

Dogecoin (DOGE) đang vật lộn để giải quyết trên mức 0,320 USD. Nó đang dần di chuyển xuống mức hỗ trợ 0,305 USD. Hỗ trợ chính là gần 0,300 USD. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể mở ra cơ hội giảm xuống mức 0,280 USD trong ngắn hạn.

Giá XRP đã kiểm tra mức kháng cự 1,30 USD trước khi bắt đầu điều chỉnh giảm. Nó giao dịch dưới mức 1,25 USD và thậm chí có thể kiểm tra 1,22 USD. Hỗ trợ quan trọng cho phía sụt giảm đang hình thành gần 1,20 USD, dưới mức đó giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 1,05 USD.

Thị trường altcoin khác ngày hôm nay

Nhiều altcoin tăng hơn 5%, bao gồm CHSB, KCS, ENJ, LUNA, XTZ, BNB, AMP, ONT, SC, NEO, HBAR, THETA và HNT. Trong số này, CHSB tăng 15% và vượt qua mức 1,10 USD.

Nhìn chung, giá bitcoin đang điều chỉnh thấp hơn từ vùng 50.500 USD. Nếu BTC kéo dài mức giảm xuống dưới 49.000 USD, nó thậm chí có thể kiểm tra 48.200 USD trong thời gian tới.

Bitcoin và Ethereum củng cố, LUNA và BNB đạt được động lực Bitcoin và Ethereum củng cố, LUNA và BNB đạt được động lực Reviewed by Nguyễn Uyên on 8/24/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.