BTC có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 42.850 USD

Giá Bitcoin không thể tiếp tục cao hơn 46.700 USD so với đô la Mỹ. BTC đang điều chỉnh mức tăng và nó có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 42.850 USD.

Bitcoin|BTC

  • Bitcoin đã không thể vượt qua các mức kháng cự 46.500 USD và 46.700 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 45.000 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần 45.900 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có khả năng sẽ kéo dài sự sụt giảm về phía mức hỗ trợ 43.000 USD và 42.850 USD.

Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm

Giá Bitcoin đã không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự 46.500 USD và 46.700 USD. Kết quả là BTC đã phản ứng với việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 46.000 USD.

Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần 45.900 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền này đã phá vỡ mức hỗ trợ 45.000 USD và nó nằm dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó thậm chí còn giao dịch dưới mức 44.000 USD.

[ads-post]

Mức thấp đã được hình thành gần 43.785 USD và giá hiện đang điều chỉnh các khoản lỗ. Nó đã phục hồi trên mức 44.000 USD và 44.500 USD. Đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 46.758 USD xuống mức thấp 43.785 USD.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần 45.000 USD. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần 45.250 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 46.758 USD xuống mức thấp 43.785 USD.

BTC/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự chính tiếp theo hiện đang hình thành gần 45.500 USD. Việc phá vỡ rõ ràng trên các mức kháng cự 45.250 USD và 45.500 USD có thể bắt đầu một mức tăng khá.

Trong trường hợp BTC sụt giảm

Nếu bitcoin không thể vượt lên trên các mức kháng cự 45.250 USD và 45.500 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần 44.500 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện nằm gần vùng 44.000 USD. Nếu giá không duy trì trên mức hỗ trợ 44.000 USD, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ 43.000 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 42.850 USD, nơi những con bò đực có khả năng giữ vững vị thế.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ: MACD đang dần tăng tốc trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối): RSI cho BTC/USD hiện trên mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính: 44.500 USD, tiếp theo là 44.000 USD.
  • Các mức kháng cự chính: 45.000 USD, 45.250 USD và 45.500 USD.

BTC có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 42.850 USD BTC có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 42.850 USD Reviewed by Trọng Việt on 8/13/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.