Podcast No.2: Ethereum là tiền điện tử phổ biến nhất ở Singapore

Khi tiền điện tử ngày càng được chấp nhận, hồ sơ của các nhà đầu tư tiền điện tử ở Singapore - một trong những trung tâm lớn nhất châu Á về tài chính truyền thống cũng như ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi - đang mở rộng. Từ các nhà đầu tư trẻ tuổi đến các nhà đầu tư trưởng thành, những người coi tiền điện tử là một khoản đầu tư dài hạn khả thi, theo cho báo cáo State of Crypto ở Singapore được công bố ngày hôm nay.

Đọc trọn vẹn nội dung tại đây:
Podcast No.2: Ethereum là tiền điện tử phổ biến nhất ở Singapore Podcast No.2: Ethereum là tiền điện tử phổ biến nhất ở Singapore Reviewed by Nguyễn Uyên on 8/14/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.