Bitcoin gần điểm kết nối quan trọng, tại sao Bulls có thể hướng tới mức tăng mới?

Giá Bitcoin kéo dài đà giảm và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 40.750 USD so với đô la Mỹ. BTC có thể bắt đầu một đợt tăng mới miễn là duy trì trên 40.750 USD.

  • Bitcoin đã kéo dài sự sụt giảm của nó dưới mức hỗ trợ 42.000 USD và 41.200 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 42.500 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần 42.100 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu tăng khá miễn là nó nằm trên vùng hỗ trợ 40.750 USD.

Giá Bitcoin kiểm tra ngưỡng hỗ trợ chính

Giá Bitcoin vẫn ở trong vùng giảm giá dưới mức 42.500 USD. BTC đã kéo dài sự sụt giảm của nó xuống dưới 42.000 USD và giải quyết dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Đã có sự phá vỡ dưới mức 41.200 USD, nhưng phe bò đã bảo vệ vùng hỗ trợ 40.750 USD. Mức thấp được hình thành gần 40.772 USD và giá hiện đang tăng. Nó đã vượt qua các mức 41.200 USD và 41.500 USD. Đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 44.327 USD xuống mức thấp 40.774 USD.

Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 42.500 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần 42.000 USD.

Mức kháng cự chính đầu tiên nằm gần 42,100. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần 42.100 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 42.600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

BTC/USD. Theo TradingView

Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 44.327 USD xuống mức thấp nhất 40.774 USD cũng gần 42.550 USD. Việc đóng cửa trên mức 42.600 USD có thể đẩy giá cao hơn nữa. Trong trường hợp đã nêu, nó có thể kiểm tra mức kháng cự 43.500 USD.

BTC sẽ giảm thêm?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 42.100 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm giá là gần mức 41.200 USD.

Hỗ trợ phá vỡ chính là gần vùng 40.750 USD. Việc đóng cửa dưới mức hỗ trợ 40.750 USD có thể dẫn giá về phía vùng 40.000 USD. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể gây ra sự sụt giảm lớn hơn tới 38.000 USD.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ - MACD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC/USD hiện đang tăng lên mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính - 41.200 USD, tiếp theo là 40.750 USD.
  • Các mức kháng cự chính - 42.000 USD, 42.100 USD và 42.600 USD.

Bitcoin gần điểm kết nối quan trọng, tại sao Bulls có thể hướng tới mức tăng mới? Bitcoin gần điểm kết nối quan trọng, tại sao Bulls có thể hướng tới mức tăng mới? Reviewed by Anh Dũng on 9/29/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.