Bitcoin gặp khó khăn dưới 46.000 USD, điều gì có thể gây ra sự sụt giảm nhanh chóng?

Giá Bitcoin đang củng cố dưới vùng 46.000 USD so với đô la Mỹ. BTC có thể bắt đầu một đợt sụt giảm lớn nếu nó phá vỡ vùng hỗ trợ 44.200 USD trong thời gian tới.

  • Bitcoin đang đối mặt với mức kháng cự lớn gần mức 46.000 USD và 46.200 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới mức 46.000 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần 46.000 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể bắt đầu một đợt sụt giảm lớn nếu nó không vượt qua được vùng kháng cự 46.000 USD.

Giá Bitcoin hợp nhất

Giá Bitcoin đã không thể đạt được sức mạnh trên vùng 46.500 USD và bắt đầu một đợt giảm mới. Mức thấp cuối cùng được hình thành gần 44.135 USD trước khi giá leo lên cao hơn.

Đã có sự bứt phá trên mức kháng cự 45.000 USD. Giá đã phá vỡ mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao  47.399 USD xuống mức thấp 44.135 USD. Tuy nhiên, giá hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 46.000 USD và 46.200 USD.

Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần 46.000 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Đường xu hướng gần với mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm gần đây từ mức cao 47.399 USD xuống mức thấp 44.135 USD.

Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 46.000 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 45.750 USD và đường SMA 100 giờ.

BTC/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần 46.000 USD. Mức kháng cự chính tiếp theo đang hình thành gần mức 46.200 USD, trên đó giá có thể tăng lên mức kháng cự quan trọng 47.400 USD trong thời gian tới.

[ads-post]

Về phía sụt giảm có thể xảy ra của BTC

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 46.000 USD, nó có thể tiếp tục đà giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức 45.000 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 44.500 USD. Hỗ trợ chính dường như đang hình thành gần mức 44.200 USD. Nếu có một sự phá vỡ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 44.200 USD, giá có thể kéo dài sự sụt giảm của nó. Hỗ trợ chính tiếp theo về mặt giảm điểm có thể là 43.000 USD.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ - MACD đang dần tăng tốc trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC / USD hiện đã trở lại dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính - 44.500 USD, tiếp theo là 44.200 USD.
  • Các mức kháng cự chính - 46.000 USD, 46.200 USD và 47.400 USD.

Bitcoin gặp khó khăn dưới 46.000 USD, điều gì có thể gây ra sự sụt giảm nhanh chóng? Bitcoin gặp khó khăn dưới 46.000 USD, điều gì có thể gây ra sự sụt giảm nhanh chóng? Reviewed by Trọng Việt on 9/13/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.