Giá coin hôm nay: Bitcoin, Ethereum và altcoin chính mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự

Giá Bitcoin bắt đầu một làn sóng phục hồi trên ngưỡng kháng cự 45.000 USD. BTC thậm chí đã leo lên trên 46.000 USD, nhưng nó đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự 47.200 USD. BTC hiện đang di chuyển thấp hơn và có nguy cơ giảm thêm.

Tương tự, hầu hết các altcoin lớn đang phải đối mặt với sự kháng cự. ETH không thể vượt qua 3.550 USD và hiện nó đang giao dịch dưới 3.500 USD. XRP đã cố gắng giải quyết trên 1,12 USD, nhưng không thành công. ADA đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 2,50 USD và 2,55 USD.

Tổng vốn hóa thị trường

Theo TradingView

Giá bitcoin

Sau khi đóng cửa trên 46.000 USD, giá bitcoin đã cố gắng vượt lên trên 47.000 USD. Tuy nhiên, BTC đã không thể đạt được động lực trên 46.800 USD. Nó đang di chuyển thấp hơn và giao dịch dưới 46.500 USD. Mức kháng cự ngay lập tức là gần 46.500 USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 47.000 USD. Rào cản chính vẫn là gần 47.200 USD, trên đó giá có thể kiểm tra 48.500 USD.

Nếu không có sự bứt phá tăng trên 47.200 USD, giá có thể bắt đầu một đợt giảm khác. Hỗ trợ chính nằm gần 45.500 USD, dưới đó giá có thể giảm xuống 44.000 USD.
[ads-post]

Giá Ethereum

Giá Ethereum đã phục hồi trên ngưỡng kháng cự 3.500 USD, nhưng phe bò phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh gần 3.550 USD. ETH không thể kiểm tra được 3.600 USD và nó đã giảm. Đã có sự phá vỡ dưới 3.500 USD. Nếu giá không duy trì trên mức 3.400 USD, có nguy cơ giảm xuống 3.250 USD.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức 3.500 USD. Mức kháng cự lớn tiếp theo hiện đang hình thành gần 3.550 USD.

Giá ADA, LTC, DOGE và XRP

Cardano (ADA) đã cố gắng giải quyết trên mức 2,50 USD. Nó tăng vọt lên 2,55 USD, nơi nó phải đối mặt với người bán. Giá bắt đầu giảm mới và giảm xuống dưới 2,50 USD. Hỗ trợ ban đầu là gần mức 2,35 USD. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới 2,35 USD, giá có thể kiểm tra mức 2,20 USD.

Litecoin (LTC) đã leo lên trên ngưỡng kháng cự 185 USD, nhưng nó không thể vượt qua ngưỡng kháng cự chính 188 USD. Kết quả là, đã có một mức giảm mới dưới 185 USD. Giá hiện đang củng cố gần 180 USD và nó có thể giảm xuống 175 USD. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần 172 USD.

Dogecoin (DOGE) đã kiểm tra mức kháng cự 0,265 USD, nơi nó phải đối mặt với người bán. Giá hiện đang giao dịch gần 0,250 USD, dưới mức giá mà phe gấu có thể đạt được sức mạnh. Mức hỗ trợ chính tiếp theo là 0,235 USD, dưới mức đó DOGE có thể xem xét lại mức hỗ trợ 0,220 USD trong thời gian tới.

Giá XRP đã cố gắng giải quyết trên ngưỡng kháng cự 1,12 USD, nhưng đã gặp khó khăn. Nó được giao dịch dưới 1,10 USD và hiện đang củng cố gần 1,08 USD. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần 1,05 USD, tiếp theo là 1,00 USD. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể gây ra nhiều áp lực cho phe bò.

Thị trường altcoin khác ngày hôm nay

Nhiều altcoin đã phục hồi trên 10%, bao gồm ALGO, IOTS, NEAR, MINA, HBAR, AR, SOL, SHIB, EGLD, FTT, OMG và FTM. Trong số này, ALGO tăng hơn 50% và phá vỡ mức 2,10 USD.

Nhìn chung, giá bitcoin đang củng cố dưới ngưỡng kháng cự 47.000 USD và 47.200 USD. Nếu BTC giảm xuống dưới 45.500 USD, nó có thể tăng tốc thấp hơn.


Giá coin hôm nay: Bitcoin, Ethereum và altcoin chính mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự Giá coin hôm nay: Bitcoin, Ethereum và altcoin chính mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự Reviewed by Nguyễn Uyên on 9/09/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.