Ethereum có thể cất cánh nếu nó có khả năng giữ một mức quan trọng

Ethereum bắt đầu tăng ổn định trên 3.250 USD và 3.300 USD so với Đô la Mỹ. Giá ETH hiện đang vật lộn để đạt được sức mạnh trên 3.400 USD và 3.450 USD.

  • Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm sau khi nó đối mặt với những người bán gần vùng 3.500 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 3.200 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên kênh giảm với mức kháng cự gần 3.380 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu một đợt tăng mới nếu nó vẫn ổn định trên mức hỗ trợ 3.275 USD.

Giá Ethereum lấy lại tốc độ đi lên

Ethereum đã đạt được sức mạnh để vượt lên trên mức 3.200 USD. ETH thậm chí còn leo lên trên mức 3.300 USD và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Tuy nhiên, giá đã thất bại khi gần vùng 3.500 USD.

Mức cao đã được hình thành gần 3.489 trước khi có một sự điều chỉnh giảm giá, tương tự như bitcoin. Giá đã điều chỉnh thấp hơn mức hỗ trợ 3.350 USD. Tuy nhiên, phe bò đã hoạt động gần mức 3.275 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Mức thấp đã được hình thành gần 3.275 USD và giá bắt đầu tăng mới. Đã có sự bứt phá trên mức kháng cự 3.350 USD. Ether đã leo lên trên mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao 3.489 USD xuống mức thấp 3.275 USD.

Cũng có sự bứt phá trên kênh giảm với mức kháng cự gần 3.380 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Nó hiện đang củng cố gần vùng 3,380 USD.

ETH/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần 3.420 USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần 3.440 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 76,4% của động thái đi xuống từ mức cao 3.489 USD xuống mức thấp 3.275 USD. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 3.500 ÚD, trên đó giá có thể tăng lên mức 3.700 USD.

Khả năng giảm xuống của ETH

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn trên mức kháng cự 3.420 USD và 3.440 USD, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 3.350 USD.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 3.300 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Nếu ether không duy trì được trên 3.300 USD và 3.275 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là gần 3.200 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ - MACD cho ETH/USD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ - RSI cho ETH/USD chỉ trên mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính - 3.275 USD 
  • Mức kháng cự chính - 3.440 USD

Ethereum có thể cất cánh nếu nó có khả năng giữ một mức quan trọng Ethereum có thể cất cánh nếu nó có khả năng giữ một mức quan trọng Reviewed by Trọng Việt on 10/05/2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.