Bitcoin bắt đầu tăng trưởng mới, tại sao BTC có thể đột phá 70.000 USD?

Giá Bitcoin đã bắt đầu một đợt phục hồi mới trên 65.000 USD so với đô la Mỹ. BTC đang cho thấy những dấu hiệu tích cực và nó có thể tăng thêm lên tới 70.000 USD.

Bitcoin|BTC

  • Bitcoin bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 62.500 USD và 63.500 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 65.000 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 61.550 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tăng cao hơn nữa khi có mức đóng cửa trên 66.000 USD.

Tốc độ tăng giá bitcoin

Bitcoin vẫn đặt giá cao trên vùng hỗ trợ 60.000 USD. Do đó, BTC đã bắt đầu một đợt phục hồi mới trên các mức kháng cự 62.500 USD và 63.500 USD.

Những con bò đực thậm chí đã bơm giá lên trên mức 65.000 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 61.550 USD trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Cặp tiền này đã tăng tốc độ để di chuyển trên mức 65.500 USD. Mức cao được hình thành gần 65.681 USD và giá hiện đang củng cố mức tăng.

Bitcoin đang giao dịch cao hơn mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp 60.129 USD lên mức cao 65.681 USD. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần 65.500 USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 66.000 USD.

Diễn biến giá BTC/USD. Theo TradingView

Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 66.000 USD có thể mở ra cánh cửa cho một đợt phục hồi mới. Mức kháng cự chính tiếp theo nằm gần mức 68.500 USD. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể dẫn giá về mức 70.000 USD.

Bitcoin có thể giảm trong giới hạn

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 66.000 USD, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức 64.500 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 63.000 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 60.129 USD lên mức cao 65.681 USD. Việc đóng cửa rõ ràng dưới mức hỗ trợ 63.000 USD có thể mở ra cánh cửa cho việc tiến tới mức 62.500 USD. Hỗ trợ phá vỡ chính là gần 61.200 USD và SMA 100 giờ, dưới đó giá có thể đẩy nhanh các khoản lỗ.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ - MACD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC / USD hiện nằm trong vùng quá mua.
  • Các mức hỗ trợ chính - 64.500 USD, tiếp theo là 63.000 USD.
  • Các mức kháng cự chính - 65.500 USD, 66.000 USD và 68.500 USD.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn