Bitcoin hợp nhất lỗ, tại sao SMA 100 nắm giữ là chìa khóa?

Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới 65.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC phải vượt lên trên đường SMA 100 giờ và 66.500 đô la để bắt đầu mức tăng mới.

Bitcoin|SMA 100

  • Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới mức 66.000 đô la và 65.000 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 66.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một tam giác thu hẹp chính hình thành với mức kháng cự gần 65.200 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu một đợt tăng mới nếu có sự bứt phá rõ ràng trên 66.000 đô la và đường SMA 100 giờ.

Giá Bitcoin hợp nhất dưới 66 nghìn đô la

Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới mức 66.000 đô la. BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ 65.500 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ để chuyển sang vùng giảm giá ngắn hạn.

Đã có sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ 65.000 đô la và giá thậm chí còn tăng vọt xuống dưới 64.000 đô la. Mức thấp được hình thành gần 62.700 đô la trước khi giá điều chỉnh cao hơn. Đã có sự bứt phá trên mức kháng cự 64.000 đô la.

Bitcoin đã leo lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của sụt giảm chính từ đỉnh đảo chiều 68.990 đô la xuống mức thấp nhất 62.700 đô la. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần 65.200 đô la. Cũng có một tam giác thu hẹp chính hình thành với mức kháng cự gần 65.200 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Diễn biến giá BTC/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 65.850 đô la. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của sụt giảm chính từ đỉnh đảo chiều 68.990 đô la xuống mức thấp 62.700 đô la. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần 66.500 đô la và đường SMA 100 giờ.

Việc phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 66.500 đô la có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng mới. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần 67.500 đô la.

Trong trường hợp BTC sụt giảm thêm

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 66.500 đô la, nó có thể kéo dài thời gian điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần 64.200 đô la.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 63.500 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 62.850 đô la, dưới mức đó giá thậm chí có thể giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 62.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD hàng giờ - MACD hiện đang giảm tốc độ trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC/USD hiện nằm dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính - 63.500 đô la, tiếp theo là 62.500 đô la.
  • Các mức kháng cự chính - 65.200 đô la, 65.800 đô la và 66.500 đô la.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
BuyBitcoinswithCreditCard