Bitcoin tiếp tục gặp khó khăn, tại sao BTC có thể giảm xuống dưới 55.000 USD?

Bitcoin đang vật lộn để phục hồi trên 57.500 đô la so với Đô la Mỹ. BTC đang giảm và có thể tăng tốc xuống dưới 55.000 đô la trong thời gian tới.

  • Bitcoin đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức 58.000 đô la và 57.500 đô la quan trọng.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 57.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm quan trọng đang hình thành với mức kháng cự gần 57.300 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này đang chịu áp lực và có thể trượt sâu hơn nữa xuống dưới 55.500 đô la trong thời gian tới.

Giá bitcoin đối mặt với rào cản

Giá Bitcoin đã cố gắng vượt lên trên vùng kháng cự 58.000 đô la. Tuy nhiên, BTC đã không đạt được sức mạnh để có một động thái rõ ràng trên mức 57.500 đô la và 58.000 đô la.

Mức cao đã được hình thành gần 57.850 đô la và giá bắt đầu giảm mới. Đã có sự phá vỡ dưới mức 57.500 đô la và 57.200 đô la. Những con gấu đã đẩy giá xuống dưới mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 55.362 đô la lên mức cao 57.850 đô la.

Bitcoin hiện đang giao dịch dưới 57.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm quan trọng hình thành với mức kháng cự gần 57.300 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/SD.

Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức 56.300 đô la. Nó gần với mức thoái lui Fib 61,8% của động thái đi lên từ mức thấp 55.362 đô la lên mức cao 57.850 đô la. Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 56.000 đô la. Hỗ trợ phá vỡ chính vẫn ở gần mức 55.500 đô la.

BTC/USD. Theo TradingView

Việc phá vỡ xuống dưới mức 55.500 đô la có thể gây ra nhiều khoản lỗ hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá thậm chí có thể giảm xuống dưới mức 55.000 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là gần mức 53.200 đô la.

Những kháng cự tiềm năng của BTC

Nếu bitcoin duy trì trên mức hỗ trợ 55.500 đô la, nó có thể cố gắng tạo ra một làn sóng phục hồi mới. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức 57.000 đô la.

Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức 57.500 đô la và vùng đường xu hướng. Mức kháng cự chính tiếp theo nằm gần mức 57.850 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ, trên đó giá có thể tăng lên mức 59.200 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ - MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) - RSI cho BTC / USD dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính - 56.000 đô la, tiếp theo là 55.500 đô la.
  • Các mức kháng cự chính - 57.200 đô la, 57.500 đô la và 58.000 đô la.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn