Ethereum lấy lại sức mạnh, các chỉ số gợi mở mức tăng lên 4.850 USD

Ethereum bắt đầu tăng mới từ vùng 4.500 USD so với đô la Mỹ. ETH có thể tăng lên tới  4.850 USD trừ khi nó không duy trì được trên SMA 100 giờ.

Ethereum|ETH

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức 4.600 USD và 4.700 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 4.650 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 4.630 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể mở rộng mức tăng trên vùng kháng cự 4.800 USD trong thời gian tới.

Giá Ethereum tăng thêm

Ethereum đã hình thành một cơ sở hỗ trợ tốt trên mức 4.500 USD. Do đó, giá ETH bắt đầu tăng mới trên vùng kháng cự 4.600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 4.630 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Cặp tiền này đã leo lên trên mức 4.700 USD, nhưng hiện nó đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 4.725 USD.

Ether hiện đang củng cố lợi nhuận và giao dịch gần 4.700 USD. Nó cũng cao hơn rất nhiều so với mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp nhất 4.520 USD lên mức cao 4.725 USD. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 4.725 USD.

Diễn biến giá ETH/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức 4.750 USD. Việc bứt phá trên mức 4.750 USD có thể có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi mới. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức 4.850 USD. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức 5.000 USD trong thời gian tới.

Trường hợp Ethereum giảm thêm

Nếu ethereum không thể vượt lên trên các mức kháng cự  4.725 USD và 4.750 USD, nó có thể mở rộng đợt điều chỉnh giảm của mình. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 4.675 USD.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 4.650 USD và đường SMA 100 giờ. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 4.620 USD. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 4,520 USD lên mức cao 4.725 USD. Bất kỳ nhược điểm nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ 4.550 USD. Hỗ trợ chính tiếp theo cho phe bò là gần mức 4.500 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ - MACD cho ETH/USD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ - RSI cho ETH/ USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính - 4.550 USD
  • Mức kháng cự chính -  4.850 USD

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
BuyBitcoinswithCreditCard