Ethereum phục hồi khoản lỗ, tại sao ETH có thể hướng tới kiểm tra 5.000 USD?

Ethereum đã phục hồi các khoản lỗ và tăng lên trên 4.700 đô la so với Đô la Mỹ. ETH phải vượt qua ngưỡng kháng cự 4.850 đô la để tiến tới mức 5.000 đô la.

ethereum|ETH

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức 4.650 đô la và 4.700 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 4.700 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần 4.735 đô la trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể bắt đầu một đợt tăng mới nếu nó duy trì trên vùng hỗ trợ 4.650 đô la.

Giá Ethereum Tăng thêm

Ethereum đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 4.450 đô la sau khi giảm mạnh. Giá ETH đã hình thành cơ sở và bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 4.600 đô la.

Giá đã có thể xóa mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm quan trọng cuối cùng từ mức cao 4.865 đô la xuống mức thấp  4.452 đô la. Đã có sự bứt phá trên các mức kháng cự 4.650 đô la và 4.700 đô la. Giá Ether hiện đang giao dịch trên 4.700 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Bên cạnh đó, có một kênh tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần 4.735 đô la trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức 4.800 đô la.

Ethereum|ETH
Diễn biến giá ETH/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 4.850 đô la. Việc đóng cửa trên mức 4.850 đô la có thể gây ra sự gia tăng mạnh trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 5.000 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể nâng giá hướng đến rào cản quan trọng tiếp theo ở mức 5.200 đô la.

Trong trường hợp Ethereum sụt giảm

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn trên mức kháng cự 4.800 đô la và 4.850 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 4.720 đô la.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 4.700 đô la và đường xu hướng của kênh. Việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ 4.700 đô la có thể đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ 4.650 đô la. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần 4.550 đô la.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ - MACD cho ETH/USD đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ - RSI cho ETH/USD hiện ở gần mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính - 4/650 đô la
  • Mức kháng cự chính - 4.850 đô la

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn