Ethereum cho thấy những dấu hiệu tích cực, tại sao ETH có thể vượt trội hơn Bitcoin?

Ethereum vẫn ổn định trên 4.050 đô la so với Đô la Mỹ. ETH có thể đạt được động lực tăng giá khi nó vượt qua các mức kháng cự 4.325 đô la và 4.350 đô la.  • Ethereum đang cho thấy một vài dấu hiệu tích cực trên mức 4.200 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 4.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 4.205 đô la trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể mở rộng mức tăng nếu có sự bứt phá rõ ràng trên vùng kháng cự 4.350 đô la.

Giá Ethereum đang phục hồi

Ethereum vẫn mạnh trên mức hỗ trợ 4.050 đô la, không giống như bitcoin. Giá ETH đã hình thành cơ sở và bắt đầu một làn sóng phục hồi ổn định trên vùng kháng cự 4.120 đô la.

Đã có sự bứt phá rõ ràng trên vùng kháng cự 4.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần 4.205 đô la trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Cặp tiền này đã leo cao hơn trên vùng kháng cự 4.300 đô la và tạo thành mức cao gần 4.386 đô la. Nó hiện đang điều chỉnh mức tăng dưới mức 4.300 đô la. Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp nhất 4.026 đô la đến mức cao 4.386 đô la.

ETH/USD. Theo TradingView

Giá Ether hiện đang giao dịch trên 4.200 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức 4.300 đô la.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 4.350 đô la. Việc đóng cửa trên mức 4.300 đô la và 4.350 đô la có thể bắt đầu một đợt tăng mới trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 4.450 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể nâng giá lên ngưỡng 4.500 đô la trong thời gian tới.

Khả năng sụt giảm giá của Ethereum

Nếu ethereum không bắt đầu tăng mới trên mức 4.350 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 4.220 đô la. Cũng có một đường xu hướng tăng giá kết nối gần 4.220 đô la trên cùng một biểu đồ.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 4.200 đô la. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp nhất 4.026 đô la đến mức cao 4.386 đô la. Việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ 4.200 đô la có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ - MACD cho ETH / USD đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ - RSI cho ETH / USD hiện ở gần mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính - 4.200 đô la
  • Mức kháng cự chính - 4.350 đô la

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn