Ethereum thiết lập ATH mới, điều gì có thể đẩy ETH lên 5.000 USD?

Ethereum đã tăng tốc và giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới trên 4.700 USD so với Đô la Mỹ. ETH đang có những dấu hiệu tích cực và nó có thể kéo dài mức tăng trên 4.750 USD.

Ethereum|ETH

  • Ethereum đã tăng tốc trên mức kháng cự 4.600 USD và 4.650 USD.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 4.600 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng dốc đang hình thành với hỗ trợ gần 4.680 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể bắt đầu một đợt phục hồi mới nếu nó vượt qua ngưỡng kháng cự 4.750 USD trong ngắn hạn.

Giá Ethereum tăng thêm

Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 4.550 USD và 4.600 USD. ETH đã tăng tốc trên vùng kháng cự 4.650 USD và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá thậm chí còn leo lên trên 4.700 USD và giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Nó được giao dịch ở mức cao là 4.737 USD và hiện đang củng cố lợi nhuận. Nó hiện đang giao dịch cao hơn mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp 4.346 USD dao động đến mức cao 4.737 USD.

Nó cũng đang giao dịch trên 4.600 và SMA 100 giờ. Bên cạnh đó, có một đường xu hướng tăng dốc đang hình thành với hỗ trợ gần 4.680 USD trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Diễn biến giá ETH/USD. Theo TradingView

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 4.730 USD. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức 4.750 USD. Việc bứt phá trên mức 4.750 USD có thể có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi mới. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức 4.800 USD. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể dẫn giá tới mức 5.000 USD trong thời gian tới.

Những đáy có thể được hỗ trợ của ETH

Nếu ethereum không thể vượt lên trên mức kháng cự 4.730 USD và 4.750 USD, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức 4.680 USD và đường xu hướng.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức 4.550 USD. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 4.346 USD đến mức cao 4.737 USD. Bất kỳ nhược điểm nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ 4.520 USD và đường SMA 100 giờ. Hỗ trợ chính tiếp theo cho phe bò là gần mức 4.450 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ - MACD cho ETH/USD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ - RSI cho ETH/USD hiện ở trên mức 60.
  • Mức hỗ trợ chính - 4.550 USD
  • Mức kháng cự chính - 4.750 USD

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
BuyBitcoinswithCreditCard