Results for PBoC
Hơn 10.000 thiết bị khai thác Bitcoin được thu giữ ở Nội Mông Hơn 10.000 thiết bị khai thác Bitcoin được thu giữ ở Nội Mông Reviewed by Nguyễn Uyên on 9/28/2021 Rating: 5
Trung Quốc kiên quyết loại bỏ các giao dịch tiền số bất hợp pháp Trung Quốc kiên quyết loại bỏ các giao dịch tiền số bất hợp pháp Reviewed by Nguyễn Uyên on 9/25/2021 Rating: 5
Nhân dân tệ kỹ thuật số Trung Quốc được sử dụng để thanh toán trên thị trường tài chính Nhân dân tệ kỹ thuật số Trung Quốc được sử dụng để thanh toán trên thị trường tài chính Reviewed by Trọng Việt on 8/25/2021 Rating: 5
Trung Quốc công bố sách trắng về Nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY Trung Quốc công bố sách trắng về Nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY Reviewed by Anh Dũng on 7/16/2021 Rating: 5
Trung Quốc có vẻ rất quyết tâm trong trấn áp tiền ảo lần này  Trung Quốc có vẻ rất quyết tâm trong trấn áp tiền ảo lần này Reviewed by Duy Khiêm on 6/28/2021 Rating: 5
Trung Quốc thanh toán lương bằng nhân dân tệ kỹ thuật số dựa trên blockchain ở Xiong’an Trung Quốc thanh toán lương bằng nhân dân tệ kỹ thuật số dựa trên blockchain ở Xiong’an Reviewed by Duy Khiêm on 6/14/2021 Rating: 5
Thị trường tiền điện tử rơi tự do: Bitcoin giảm 30%, Ethereum giảm 38% Thị trường tiền điện tử rơi tự do: Bitcoin giảm 30%, Ethereum giảm 38% Reviewed by Duy Khiêm on 5/19/2021 Rating: 5
PBoC cho biết Trung Quốc đang nghiên cứu tiền điện tử như một công cụ đầu tư PBoC cho biết Trung Quốc đang nghiên cứu tiền điện tử như một công cụ đầu tư Reviewed by Duy Khiêm on 4/19/2021 Rating: 5
Hồng Kông và Trung Quốc thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới Hồng Kông và Trung Quốc thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới Reviewed by Duy Khiêm on 4/01/2021 Rating: 5
Dự trữ các sàn giảm xuống mức thấp trước 61.000 USD: 5 điều cần xem đối với Bitcoin tuần này Dự trữ các sàn giảm xuống mức thấp trước 61.000 USD: 5 điều cần xem đối với Bitcoin tuần này Reviewed by Duy Khiêm on 3/23/2021 Rating: 5
MYbank giúp Trung Quốc mở rộng thử nghiệm nhân dân kỹ thuật số MYbank giúp Trung Quốc mở rộng thử nghiệm nhân dân kỹ thuật số Reviewed by Duy Khiêm on 2/22/2021 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.