Results for dappradar
Giá trị bị khóa trong DeFi tăng 936% trong một năm, NFT khởi sắc Giá trị bị khóa trong DeFi tăng 936% trong một năm, NFT khởi sắc Reviewed by Nguyễn Uyên on 10/01/2021 Rating: 5
Khối lượng NFT của OpenSea giảm 50% sau khi tăng mạnh vào tháng 8 Khối lượng NFT của OpenSea giảm 50% sau khi tăng mạnh vào tháng 8 Reviewed by Phương Hoa on 9/11/2021 Rating: 5
Doanh thu NFT đạt mức cao nhất 2,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 Doanh thu NFT đạt mức cao nhất 2,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 Reviewed by Anh Dũng on 7/07/2021 Rating: 5
Tai ương của Ethereum trở thành chiến thắng của Polygon Tai ương của Ethereum trở thành chiến thắng của Polygon Reviewed by Duy Khiêm on 6/23/2021 Rating: 5
Khối lượng NFT tăng gấp 3 bất chấp bối cảnh thị trường coin giảm giá Khối lượng NFT tăng gấp 3 bất chấp bối cảnh thị trường coin giảm giá Reviewed by Duy Khiêm on 5/28/2021 Rating: 5
Game dựa trên blockchain Alien Words đạt hơn 20 triệu giao dịch Game dựa trên blockchain Alien Words đạt hơn 20 triệu giao dịch Reviewed by Duy Khiêm on 2/18/2021 Rating: 5
Lý do để tin 2.000 USD nằm trong tầm với của Ethereum Lý do để tin 2.000 USD nằm trong tầm với của Ethereum Reviewed by Duy Khiêm on 2/16/2021 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.